Để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch, cả bên cho thuê và bên thuê nhà đất nên tập trung vào việc soạn thảo hợp đồng một cách cẩn thận. Việc đọc và thảo luận chi tiết nhỏ một cách trung thực là rất quan trọng. Mọi điều khoản và điều kiện cần được đặc biệt chú ý để đảm bảo sự hiểu biết và đồng thuận từ cả hai bên. Dưới đây là cách soạn thảo hợp đồng giữa bên cho thuê và bên thuê

>>> Xem thêm: Giữa hai bên thuê nhà với nhau có cần công chứng hợp đồng thuê nhà hay không?

1. Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng thuê – cho thuê

Thông tin hai bên:

Bên cho thuê:

 • Họ và tên cá nhân hoặc tên tổ chức.
 • Tên người đại diện theo đúng pháp luật.
 • Số chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế.
 • Địa chỉ liên lạc.

Bên thuê:

 • Họ và tên cá nhân hoặc tên tổ chức.
 • Tên người đại diện theo đúng pháp luật.
 • Số chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế.
 • Địa chỉ liên lạc.

Chi tiết về nhà đất thuê/cho thuê:

Thông tin chung:

 • Địa chỉ chính xác của tài sản.
 • Diện tích tổng cảnh và tình trạng tổng quan của nhà đất.
 • Mô tả kết cấu cơ bản.

Đối Với Căn Hộ Chung Cư:

 • Phần sở hữu chung và sử dụng chung.
 • Diện tích sử dụng riêng và diện tích sàn xây dựng của căn hộ.
 • Mục đích sử dụng của phần sở hữu và sử dụng chung, tuân theo mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu.

>>> Xem thêm: Nghề cộng tác viên là gì? Thu nhập của cộng tác viên ngân hàng là bao nhiêu?

Thời Hạn Cho Thuê, Thời Gian Bàn Giao Nhà, Thời Gian Bắt Đầu Tính Tiền Thuê:

Thời Hạn Cho Thuê:

 • Xác định ngày chính xác và cụ thể của thời hạn thuê.
 • Quy định số lượng tháng cho thời hạn thuê.

Thời Gian Bàn Giao Nhà:

 • Mô tả rõ ngày chính xác và cụ thể bàn giao nhà cho bên thuê.
 • Xác định trạng thái và điều kiện của nhà đất trong quá trình bàn giao.

Thời Gian Bắt Đầu Tính Tiền Thuê:

 • Đặc tả ngày bắt đầu tính tiền thuê, đồng thời xác định cách tính giá thuê (theo tháng, quý, năm, v.v.).

Thời Hạn và Phương Thức Thanh Toán Tiền Thuê, Tiền Cọc:

Thời Hạn và Phương Thức Thanh Toán:

 • Xác định thời điểm và cách thức thanh toán tiền thuê.
 • Quy định số ngày trễ hạn có thể chấp nhận.

Tiền Cọc:

 • Thể hiện số tiền cọc cần thanh toán.
 • Quy định rõ các điều kiện và hình thức hoàn trả cọc.
 • Mô tả thời gian và phương thức hoàn trả cọc.
Thời Hạn Cho Thuê, Thời Gian Bàn Giao Nhà, Thời Gian Bắt Đầu Tính Tiền Thuê:

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cho thuê nhà

Theo Quy Định Tại Bộ Luật Dân Sự:

 • Tham chiếu đến Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
 • Xác định hình thức và yêu cầu lập hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của pháp luật.
 • Cần lưu ý rằng hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn từ sáu tháng trở lên phải được công chứng hoặc chứng thực và phải được đăng ký, trừ khi có quy định khác theo pháp luật.

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà ở:

Thời gian bàn giao nhà:

 • Bảo đảm bàn giao nhà đúng thời hạn đã thỏa thuận.
 • Xác định chính xác hậu quả nếu bàn giao nhà chậm trễ.

Bảo dưỡng và sửa chữa:

 • Chịu trách nhiệm bảo dưỡng các phần của nhà cần thiết để đảm bảo bên thuê có thể sử dụng nhà một cách ổn định trong thời hạn thuê.
 • Thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, với trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa của bên cho thuê gây thiệt hại cho bên thuê.

Quyền của bên cho thuê nhà ở:

Thanh toán thuê nhà:

 • Nhận đủ tiền thuê nhà theo kỳ hạn đã thoả thuận.
 • Xác định số tiền, thời gian nhận tiền thuê nhà và phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, v.v.).

Chấm dứt hợp đồng thuê nhà

 • Thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 498 của Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng.
Xem thêm:  Ly hôn đơn phương Tòa gọi mấy lần? Không đến có sao không?

Cải Tạo và Nâng Cấp Nhà:

 • Cải tạo, nâng cấp nhà khi có sự đồng ý từ bên thuê, mà không gây ảnh hưởng đến quyền sử dụng nhà của bên thuê.

Lấy Lại Nhà Cho Thuê:

 • Được quyền lấy lại nhà sau khi thời hạn thuê đã kết thúc.
 • Nếu hợp đồng không xác định thời hạn, báo trước sáu tháng nếu muốn lấy lại nhà.

Nghĩa Vụ của Bên Thuê Nhà Ở:

Sử Dụng Nhà:

 • Sử dụng nhà theo mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng.

Thanh Toán Tiền Thuê:

 • Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn theo thoả thuận.

Bảo Quản và Sửa Chữa:

 • Giữ gìn nhà và chịu trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng do mình gây ra.

Tôn Trọng Quy Tắc Cộng Đồng:

 • Tôn trọng và tuân thủ quy tắc sinh hoạt công cộng.

Trả Nhà:

 • Trả nhà cho bên cho thuê đúng theo thoả thuận.

>>> Xem thêm: Sổ đỏ bị rách, mờ một phần có thể được cấp mới hay không? Thủ tục làm sổ đỏ mới cần những gì?

Quyền của bên thuê nhà

Nhận Nhà Thuê:

 • Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.

Đổi Nhà:

 • Được đổi nhà đang thuê với người thuê khác nếu có sự đồng ý bằng văn bản từ bên cho thuê.

Cho Thuê Lại Nhà:

 • Được cho thuê lại nhà đang thuê nếu có sự đồng ý bằng văn bản từ bên cho thuê.

Tiếp Tục Thuê:

 • Tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà.

Yêu Cầu Sửa Chữa:

 • Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà trong trường hợp hư hỏng nặng.

Chấm Dứt Hợp Đồng:

 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 498 của Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 (chi tiết ở phần 8).
quyền đối với bên thuê nhà ở

Quyền và nghĩa vụ của những người thuộc bên thuê nhà

 • Những người thuộc bên thuê có tên trong hợp đồng thuê nhà có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với bên cho thuê và phải liên đới thực hiện các nghĩa vụ của bên thuê đối với bên cho thuê.

Các thỏa thuận khác:

Bên cạnh những điều đã nêu trong hợp đồng, các thỏa thuận khác có thể bao gồm các quy định về phí quản lý, chi phí điện và nước, cũng như cách thức thanh toán cho những chi phí này. Bất kỳ điều khoản khác nào do cả hai bên thoả thuận cũng sẽ được thể hiện trong phần này.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng cho thuê nhà

Hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký kết hoặc từ một ngày cụ thể khác mà hai bên đã thống nhất.

3. Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở:

Bên Cho Thuê: a) Không thanh toán tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng. b) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê. c) Gây hư hỏng nghiêm trọng do cố ý. d) Sửa chữa, đổi hoặc cho thuê lại nhà mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê. e) Gây mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh. f) Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

Bên Thuê: a) Không sửa chữa nhà khi chất lượng giảm sút nghiêm trọng. b) Tăng giá thuê một cách không hợp lý. c) Quyền sử dụng nhà bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

Cả hai bên phải thông báo cho bên kia biết trước một tháng trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ khi có thoả thuận khác. Các chế tài cụ thể và cách thức thực hiện sẽ được quy định, bao gồm việc đền bù cọc trong vòng một tháng, xử lý mất cọc, và các quy định khác nếu có.

Xem thêm:  Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi như thế nào?

Điều kiện chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở:

Hợp đồng thuê nhà ở có thể chấm dứt trong các tình huống sau đây:

Thời Hạn Thuê Hết:

 • Nếu hợp đồng có thời hạn thuê và thời hạn đó đã hết, hoặc nếu hợp đồng không xác định thời hạn, thì hợp đồng sẽ chấm dứt sau sáu tháng kể từ ngày bên cho thuê thông báo đòi nhà cho bên thuê.

Nhà Cho Thuê Không Còn:

 • Trường hợp nhà không còn sẵn cho việc thuê.

Bên Thuê Nhà Chết và Không Có Người Sống Chung:

 • Nếu bên thuê nhà qua đời và không có người sống chung theo hợp đồng.

Phá Dỡ Nhà Do Hư Hỏng Nặng Hoặc Quy Hoạch Xây Dựng Của Nhà Nước:

 • Nếu nhà cho thuê phải bị phá dỡ do hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước.

Thuê Nhà để Sử Dụng vào Mục Đích Khác: Trong những trường hợp mà pháp luật không có quy định cụ thể, các điều từ Điều 492 đến Điều 499 của Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 cũng sẽ được áp dụng đối với việc thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác không phải là thuê nhà ở.

Ngày, Tháng, Năm Ký Kết Hợp Đồng:

Chữ Ký và Ghi Rõ Họ Tên:

 • Tên của các bên, trong trường hợp là tổ chức, cần đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Trên đây là bài viết giải đáp cho câu hỏi Hợp đồng cho thuê nhà bạn đã biết cách soạn thảo chưa?. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Cha mất để lại di chúc miệng có được chấp nhận không?

>>> Năm 2023 muốn mua xe cũ cần có những thủ tục cần thiết nào? Có cần công chứng hợp đồng mua bán xe hay không?

>>> Theo quy định của pháp luật có bắt buộc phải công chứng hợp đồng đặt cọc không?

>>> Làm sao để biết văn bản nào cần phải được chứng thực?

>>> Chiến lược phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *