Việc nuôi chó trong chung cư thường xuyên đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, đặc biệt là khi tác động của việc nuôi chó có thể lan tỏa đến cả cộng đồng sống. Trong bối cảnh này, câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm chính về hành vi và tác động của chó nuôi – chủ nhân hay cộng đồng cư dân. Điều này thường tùy thuộc vào quy định cụ thể của khu dân cư và quy định pháp luật địa phương, đưa ra sự cân nhắc về trách nhiệm và quyền lợi giữa người nuôi chó và cộng đồng xung quanh.

>>> Xem thêm: Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ công chứng ngoài giờ hành chính có thu thêm phụ phí không?

1. Trách nhiệm bồi thường đặt ra cho bên nào khi chó trong chung cư căn người?

Theo Điều 584, Bộ luật Dân sự 2015, quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại được đề cập một cách rõ ràng và chi tiết. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm phải chịu đối với người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, và lợi ích hợp pháp khác của người khác, gây ra thiệt hại. Bồi thường thiệt hại không chỉ là biện pháp khôi phục cho bên bị hại mà còn là một hình phạt theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có những trường hợp ngoại lệ được đề cập trong bản luật và điều này cũng là điểm quan trọng cần lưu ý. Bộ luật Dân sự 2015 không tự đứng một mình mà còn liên quan đến các luật khác, có thể có những điều chỉnh và quy định khác nhau. Vì vậy, việc hiểu rõ và áp dụng đúng đắn các quy định của các văn bản pháp luật liên quan là quan trọng để đảm bảo tính công bằng và chính xác trong quá trình xử lý vụ án.

Trách nhiệm bồi thường đặt ra cho bên nào khi chó trong chung cư căn người

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 66 Luật Chăn nuôi 2018, quy định rõ về trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo. Chủ nuôi phải tuân thủ các yêu cầu, đặc biệt là trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thú cưng gây sự cố. Điều này làm nổi bật trách nhiệm cá nhân của chủ nuôi trong việc quản lý và kiểm soát hành vi của thú cưng, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Sự liên kết giữa các quy định trong Luật Dân sự và Luật Chăn nuôi giúp hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan. Trong trường hợp chó của cư dân cắn người, việc xác định trách nhiệm và bồi thường thiệt hại của người chủ chó là quan trọng để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của bên bị hại. Người chủ chó cần tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật và chịu trách nhiệm đối với hành vi của thú cưng.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn bạn cách kiểm tra sổ đỏ thật giả tại nhà đơn giản và nhanh nhất

2. Ban quản trị chung cư phải chịu trách nhiệm liên đới khi chó của dân cư cắn người.

Theo quy định tại Điều 104 của Luật Nhà ở 2014, Ban quản trị nhà chung cư được giao quyền và trách nhiệm quan trọng trong việc quản lý và vận hành nhà chung cư. Đối với các nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, Ban quản trị có nhiệm vụ đôn đốc và nhắc nhở chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tuân thủ nội quy và quy chế quản lý, sử dụng. Họ cũng phải quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định và quyết định của Hội nghị nhà chung cư, đồng thời báo cáo chi tiết về thu chi kinh phí này.

Một điểm quan trọng là khả năng đề xuất mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tới Hội nghị nhà chung cư. Điều này giúp đảm bảo rằng nguồn thu nhập cho quản lý và vận hành nhà chung cư được xác định một cách minh bạch và công bằng.

Đối với nhà chung cư chỉ có một chủ sở hữu, Ban quản trị vẫn phải thực hiện một số quyền và trách nhiệm như quy định tại Điều 104, bao gồm việc đôn đốc tuân thủ nội quy và quy chế, quản lý và báo cáo kinh phí.

Ngoài ra, Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 cũng đưa ra quy định rõ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Chủ sở hữu súc vật phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Điều này đặt ra nguyên tắc cơ bản về trách nhiệm cá nhân của chủ nuôi đối với hành vi của thú cưng.

Xem thêm:  Bị lừa đảo qua mạng thì tố cáo ở đâu?

Quy định còn nêu rõ trường hợp người thứ ba gây thiệt hại và mối liên quan giữa chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật và trách nhiệm liên đới trong trường hợp cả hai đều có lỗi. Đồng thời, quy định cả trường hợp súc vật thả rông theo tập quán và sự chịu trách nhiệm của chủ sở hữu trong trường hợp này.

Theo quy định về trách nhiệm của Ban quản trị toàn nhà chung cư, nhiệm vụ quan trọng của họ là đôn đốc và nhắc nhở các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư về việc tuân thủ nội quy, quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo an ninh, trật tự và mối quan hệ hòa thuận trong cộng đồng cư dân. Bởi vì nếu mọi người dân trong chung cư đều tuân thủ quy định, mức độ hài hòa và an ninh xã hội sẽ được duy trì, giúp mọi người sống hòa mình trong một môi trường sống tích cực.

Ban quản trị chung cư phải chịu trách nhiệm liên đới khi chó của dân cư cắn người

Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rõ rằng nếu Ban quản trị chung cư mắc phải lỗi làm cho súc vật gây ra thiệt hại cho người khác, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường. Điều này là một biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng người bị hại được đền bù đầy đủ và công bằng. Trong trường hợp Ban quản trị chung cư và chủ sở hữu đều có lỗi, nguyên tắc liên đới bồi thường thiệt hại là hợp lý và công bằng, nơi cả hai bên chịu trách nhiệm chung trong việc khắc phục hậu quả của sự vi phạm.

Đồng thời, cũng cần lưu ý rằng nếu Ban quản trị chung cư đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình mà không mắc lỗi nào đó dẫn đến việc gây ra thiệt hại, thì theo quy định, họ không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Điều này là để đảm bảo rằng những tổ chức quản lý nhà chung cư có đủ không gian và an toàn để thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị bất công khi xảy ra các sự cố ngoại ý. Việc này giúp tạo ra một hệ thống quản lý chặt chẽ và khuyến khích sự chủ động trong việc duy trì an ninh và trật tự trong cộng đồng cư dân.

Tóm lại, việc xác định trách nhiệm và quyền lợi của Ban quản trị chung cư trong trường hợp súc vật gây thiệt hại là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự công bằng và minh bạch trong xử lý. Các quy định hiện đại này nhằm mục đích bảo vệ cả người dân và tổ chức quản lý, đồng thời khuyến khích tất cả mọi bên liên quan tuân thủ nghiêm túc quy định để duy trì một môi trường sống an toàn và hòa thuận.

Sự kết hợp giữa quy định của Luật Nhà ở và Bộ luật Dân sự tạo ra một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đặt ra nguyên tắc và trách nhiệm rõ ràng, nhằm bảo vệ cả quyền lợi của cộng đồng cư dân và những người có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi của chủ sở hữu súc vật. Điều này đồng thời cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quản lý nhà chung cư và việc nuôi trồng súc vật.

>>> Xem thêm: Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh, trọn gói, uy tín, chất lượng số 1 Hà Nội

3. Dân cư nuôi chó trong chung cư có vi phạm pháp luật không?

Nghị định 99/2015/NĐ-CP về các hành vi nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng nhà chung cư đã ban hành quy định quan trọng nhằm bảo vệ không gian sống chung và môi trường xã hội trong khu dân cư. Việc sử dụng kinh phí quản lý, vận hành và bảo trì phần sở hữu chung theo các quy định của Luật Nhà ở, Nghị định, và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý tài chính của cộng đồng cư dân.

Xem thêm:  Những thủ tục nào cần sử dụng bản sao giấy khai sinh?

Hành vi như gây thấm, dột; tạo tiếng ồn; xả rác thải không đúng quy định về môi trường, cũng như việc chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư đều bị nghiêm cấm, nhằm bảo vệ môi trường sống và xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, hài hòa.

Tuy nhiên, đối với chăn nuôi thú cưng, đặc biệt là chó và mèo, có sự điều chỉnh và hiểu biết chi tiết từ các văn bản pháp luật khác nhau. Cụ thể, Luật Chăn nuôi 2018, Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT, và Công văn 176/BXD-QLN năm 2021 của Bộ Xây dựng đã xác định rõ rằng chó và mèo không thuộc danh mục gia súc. Do đó, nuôi chó mèo trong chung cư không bị cấm theo quy định của các văn bản pháp luật nêu trên.

Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng về việc nuôi chó mèo trong chung cư phụ thuộc vào nội quy cụ thể của từng khu dân cư. Các tòa nhà chung cư có quyền tự quyết và quy định về việc nuôi chó mèo trong khu vực của mình. Do đó, việc cho phép hoặc không cho phép nuôi chó mèo trong chung cư đặc biệt phụ thuộc vào quy định cụ thể của từng cộng đồng cư dân.

Tổng cộng, quản lý nhà chung cư và quy định về việc nuôi chó mèo đòi hỏi sự linh hoạt và minh bạch trong việc áp dụng quy định của pháp luật và nội quy cụ thể của từng chung cư. Điều này nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và môi trường sống tích cực trong cộng đồng.

Trên đây là bài viết giải đáp về câu hỏi: Chó nuôi trong chung cư căn người ai phải chịu trách nhiệm?. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Dịch vụ sổ đỏ uy tín, chất lượng, hỗ trợ nhận hồ sơ online và giao sổ tại nhà

>>> Công ty dịch thuật tại Hà Nội có nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng

>>> Có nhiều người chưa rõ về chứng thực chữ ký ở đâu, như thế nào, uy tín, an toàn, nhanh chóng.

>>> Phí công chứng mua bán nhà chung cư cao cấp đơn giản, dễ tính nhất năm 2024

>>> Một cá nhân được cấp bao nhiêu Tài khoản đăng ký kinh doanh?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *